Обекти
Хидро
Обект: Канализация и реконструкция на улични водопроводи с.Горно Краище Община Белица.
Местонахождение: с.Горно Краище, Община Белица, Област Благоевград
Възложител: Община Белица
Обект: Търговки комплекс в КК “Пампоровo” – РЗП 4000 м2.
Местонахождение: м.Пампорово, Община Смолян, Област Смолян
Възложител: Община Смолян
Обект: Сграда със смесено предназначение за сезонно ползване УПИ III-497,498, кв.71 гр.Царево – РЗП - 12000 м2.
Местонахождение: УПИ III-497,498, кв.71 гр.Царево, Община Царево, Област Бургас
Възложител: Община Царево
Обект: Разширение на МБАЛ Раковски.
Местонахождение: гр. Раковски, Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Обект: Сграда с магазини и офиси – реконструкция и надстрояване на съществуващи магазини и офиси в сграда УПИ VI-банка,кв.50 нов Централна градслка част
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Предприятие за производство на шоколадови, захарни. Тестени изделия и дъвки в имот 015071, кв.15 по плана на село Поповица, Община Садово
Местонахождение: село Поповица, Община Садово, Област Пловдив
Възложител: Община Садово
Обект: Жилищна сграда с гаражи на ул.”Скопие” УПИ IX-1789, кв.109 по плана на гр.ПЛОВДИВ
Местонахождение: гр.ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Жилищна сграда с магазини и офиси на „Драгруп”ЕООД , на ул.„Трапезица”N-15, УПИ Х- 679, КВ. 361 по плана на трета градска част, гр.Пловдив.
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: „Драгруп”ЕООД
Обект: Пазар на производители в УПИ 008030 – пазар на производитеи кв.1 по плана за земеразделяне на с.Динк, Община Марица Пловдивско
Местонахождение: с.Динк, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обект: Преустройство и реконструкция на сграда за обществено обслужване - офиси и магазин за промишлени стоки в търговски и бизнес център "АКТИВ",УПИ VI-6458 от кв.105 по плана на гр.Велинград
Местонахождение: гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик
Възложител: Актив ООД
Обект: Канализация с.Стряма, Община Раковски
Местонахождение: с.Стряма, Община Раковски, Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Обект: Пречиствателна станция за отпадни води с.Стряма Община Раковски.
Местонахождение: с.Стряма, Община Раковски, Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Обект: Канализация гр.Белица Община Белица.
Местонахождение: гр.Белица, Община Белица, Област Благоевград
Възложител: Община Белица
Обект: Индустрилана зона “Куклен” Община Куклен
Местонахождение: Община Куклен, Област Пловдив
Възложител: Община Куклен
Обект: Индустриална зона “Белопал” гр.Белослав Община Варна.
Местонахождение: гр.Белослав, Община Варна, Област Варна
Възложител: Община Варна
Обект: Индустрилана зона “Първомай” с.Караджалово Община Първомай.
Местонахождение: с.Караджалово, Община Първомай, Област Пловдив
Възложител: Община Първомай
Обект: Индустрилана зона “Сензор-С” с.Царацово Община Марица.
Местонахождение: с.Царацово, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: “Сензор-С” ООД
Обект: Производствена площадка за складова база и административна сграда “Филкаб”АД гр.Пловдив.
Местонахождение: гр.ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: “Филкаб”АД
Обект: Търговско складова база “Мотокар Сервиз” с.Радиново.
Местонахождение: с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: “Мотокар Сервиз”
Обект: Завод за производство на бетонови изделия на “Чивидивни” Италия.
Местонахождение: Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: “Чивидивни” Италия
Обект: Търговско складов комплекс с ресторант в УПИ 024024 гр.Пловдив на “Pioneer-България” (ГЛОБЪЛ ДИДСТРИБЮШЪН)
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: “Pioneer-България” (ГЛОБЪЛ ДИДСТРИБЮШЪН)
Обект: Търговско складова и сервизна база за тежкотоварни автомобили и ремаркета с.Оризаре Община Марица на “ТИМ – 97”
Местонахождение: с.Оризаре, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: “ТИМ – 97”
Обект: Фабрика за матраци на “Тет инвест” ООД гр.Пловдив.
Местонахождение: гр.ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: “Тет инвест” ООД
Обект: Сервиз за полиграфически машини, склад и офис УПИ IV – производствена дейност, кв.5 по плана на ЮИЗ гр.Пловдив РЗП 2500 м2.
Местонахождение: гр.ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Сервиз за полиграфически машини
Обект: Жилищна сграда в УПИ VI – 244 от кв.59 по плана на централна градска част гр.Пловдив
Местонахождение: гр.ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Жилищна сграда гр.Варна РЗП 5500 м2.
Местонахождение: гр.Варна, Община Варна, Област Варна
Възложител: Община Варна
Обект: Жилищни сгради в землището на гр.Пловдив-юг местността „Остромила”, част от имот N106132/дял2/, община Пловдив - РЗП 3000 м2
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване, магазини за промищлени стоки и кафе-аперитив в вУПИ III-91, кв.7301 по плана на КК”Слънчев бряг-Запад”, община Несебър
Местонахождение: КК”Слънчев бряг-Запад”, Община Несебър
Възложител: Община Несебър, Област Бургас
Обект: Хотел със СПА център гр.Хисар
Местонахождение: гр.Хисар, Община Хисар, Област Пловдив
Възложител: Община Хисар
Обект: Жилищни сгради – нискоетажно застрояване в УПИ I - 103211 /жил.заст./ имот N 103 211, местност”Коматевско шосе”, землище Пловдив -юг
Местонахождение: местност”Коматевско шосе”, землище Пловдив -юг, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Жилищна сграда на ул.”Гоце Делчев” гр.Пловдив УПИ IV – 1405 кв.28нов по плана на кв.Въстанически-Север
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Предприятие за строителни заготовки в УПИ ХХХVIII-производствена и складова дейност, индустриална зона „Раковски” общ.Раковски
Местонахождение: индустриална зона „Раковски”, Община Раковски, Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Обект: Цех за производство на Хляб и хлебни изделия кв.Секирово гр.Раковски.
Местонахождение: кв.Секирово, гр. Раковски, Община Раковски Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Обект: Цех за производство на сладкарски изделия “Слдък свят” инд.зона Стряма Община Раковски.
Местонахождение: инд.зона Стряма Община Раковски Област Пловдив
Възложител: “Слдък свят”ООД
Обект: Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ V-53, кв.7803 по плана на КК”Слънчев бряг-Запад”, Община Несебър - РЗП 6000 м2
Местонахождение: КК”Слънчев бряг-Запад”, Община Несебър, Област Бургас
Възложител: Община Несебър
Обект: Ново ниско и високо свързано застрояване в УПИ IV – 30 ,кв.2 по плана на ЖК ”Южен” –гр.Пловдив
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Предприятие за механични елементи на “Уйлиям Хюс” индустриална зона Стряма – 2 етап
Местонахождение: инд.зона Стряма Община Раковски Област Пловдив
Възложител: “Уйлиям Хюс”
Обект: Търговски комплекс „Галерия” УПИ VII-10 обществено обслужващи дейности и търговия кв.7 по плана на кв. ‘’Гладно поле” гр.Пловдив
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: „Галерия”
Обект: Цех за производство на електроника на “Биттел” ООД ЮИИЗ гр.Пловдив
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: “Биттел” ООД
Обект: Жилищна сграда на ул.”Лерин” и ул.”Силистра” в УПИ – I268,кв.25 стар по плана на гр.Пловдив, кв.Кишинев-Смирненски.
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Търговски комплекс на „Лендмарк България Ритейл Парк” ЕООД в УПИ II – 550, кв.3 по плана на ВСИ МО, гр.Пловдив - РЗП 42 000 м2
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: „Лендмарк България Ритейл Парк” ЕООД
Обект: Проектиране, инженеринг и благоустрояване на кв.”Запад-гр.Карлово”
Местонахождение: гр.Карлово, Община Карлово, Област Пловдив
Възложител: Община Карлово
Обект: Предприятие за велпапе и хартия „Дуропак” гр.Пазарджик – ПГИ.
Местонахождение: кв. Главиница, Община Пазарджик, Област Пазарджик
Възложител: „Дуропак” АД
Обект: Предприятие за велпапе и хартия „Дунапак-Родина” гр.Пловдив – ПГИ.
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: „Дунапак-Родина”АД
Обект: Реконструкция на местен път IV-86025 махала Балкан от км. 0+000 до км. 2+700, Община Лъки
Местонахождение: махала Балкан, Община Лъки, Област Пловдив
Възложител: Община Лъки
Обект: Канализация на кв.Гипсово гр.Раднево Община Раднево.
Местонахождение: кв.Гипсово гр.Раднево Община Раднево, Област Стара Загора
Възложител: Община Раднево
Обект: Канализация с.Кочево и с.Моминско Община Садово
Местонахождение: с.Кочево и с.Моминско Община Садово, Област Пловдив
Възложител: Община Садово
Обект: Канализация с.Радиново Община Марица.
Местонахождение: с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обект: Частична канализация с.Рогош Община Марица.
Местонахождение: с.Рогош, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обект: Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.Гипсово гр.Раднево Община Раднево.
Местонахождение: кв.Гипсово гр.Раднево Община Раднево, Област Стара Загора
Възложител: Община Раднево
Обект: Реконструкция на тласкателен водопровод от ПСт.2-Дъбена до водоем 5000м3 гр.Карлово.
Местонахождение: гр. Карлово, Община Карлово, Област Пловдив
Възложител: Община Карлово
Обект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Кочево и с.Моминско Община Садово
Местонахождение: с.Кочево и с.Моминско Община Садово, Област Пловдив
Възложител: Община Садово
Обект: Преработка на ТП за канализация с.Бенковски Община Марица.
Местонахождение: с.Бенковски, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обект: Канализация и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Ясно Поле Община Марица.
Местонахождение: с.Ясно Поле, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обект: Канализация на с.Желязно Община Марица
Местонахождение: с.Желязно, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обекти 2005
Обект: Вилно селище “Бяла приказка” м.Рожен, землище Соколовци, Община Смолян.
Местонахождение: м.Рожен, землище Соколовци, Община Смолян, Област Смолян
Възложител: Община Смолян
Обект: База за отдих м.Пампорово срещу х-л Панорама – РЗП 6000 м2.
Местонахождение: м.Пампорово Община Смолян, Област Смолян
Възложител: Община Смолян
Обект: Вилно селище с басейн и обслужваща сграда с.Кондолово – 48 бр. къщи, площадкови ВиК връзки и ЛПСОВ.
Местонахождение: с. Кондолово, община Царево, област Бургас
Възложител: община Царево
Обект: Ваканационно селище м.Яков егрек Община Царево – 9 сгради с басейн и рекриационен център – РЗП 7700 м2.
Местонахождение: м.Яков егрек Община Царево, Област Бургас
Възложител: Община Царево
Обект: Вилно рибарско селище в ПИ 174008 КВС на гр.Сърница
Местонахождение: гр.Сърница, Община Велинград, Област Пазарджик
Възложител: Община Велинград
Обект: Автобаза с паркинг, гараж, автомивка, нафтово стопанство, складове и административно-битова сградав УПИ-XIII по РП на с. СТРЯМА,общ. РАКОВСКИ, обл. ПЛОВДИВ.
Местонахождение: с. СТРЯМА,общ. РАКОВСКИ, обл. ПЛОВДИВ
Възложител: Община Раковски
Обект: Жилищна сграда в В УПИ-II-556, кв.36 по плана на кв.Македония, ул.”Силиврия” гр.ПЛОВДИВ
Местонахождение: гр.ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: Жилищна кооперация в кв.Дървеница гр.София – РЗП – 12 000 м2.
Местонахождение: кв.Дървеница гр.София
Възложител: Софийска голяма община
Обекти 2006
Обект: Ваканционно селище в УПИ I-вак.селище м.”Караманджа” гр.Смолян РЗП 4400 + 9900 м2.
Местонахождение: гр.Смолян, Община Смолян, Област Смолян
Възложител: Община Смолян
Обект: Божин Бонев
Местонахождение: с.Иван Вазово, Община Калояново, Област Пловдив
Възложител: Община Калояново
Обект: Ваканционно селище в УПИ I – ваканционно селище 1786/1785, местността”Караманджа”, землището на гр.Смолян етап1
Местонахождение: гр.Смолян, Община Смолян, Област Смолян
Възложител: Община Смолян
Обект: Ваканционно селище в УПИ I – ваканционно селище 1786/1785, местността”Караманджа”, землището на гр.Смолян етап2
Местонахождение: гр.Смолян, Община Смолян, Област Смолян
Възложител: Община Смолян
Обект: Шивашки цех на фирма “Роска” гр.Пловдив.
Местонахождение: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив
Възложител: “Роска”ООД
Обект: “Сграда със смесено предназначение в УПИ II – общ. обслужващи дейности, кв.78 по плана на гр.Карлово”
Местонахождение: гр.Карлово, Община Карлово, Област Пловдив
Възложител: Община Карлово
Обект: ”Оптимизация на гара Шумен-гърловина страна София” – част ВиК
Местонахождение: гр.София
Възложител: Софийска голяма община
Обекти 2007
Обекти 2008
Обекти 2009
Обекти 2010
© 2006-2018 Екотех ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас